Archiv Technical Computing Prague 2015

Přednášky

HUMUSOFT – 25 let

Daněk, J. (HUMUSOFT)

R2015b novinky ve výpočetním systému MATLAB & Simulink

Houška, J. (HUMUSOFT)

Novinky v simulačním nástroji COMSOL Multiphysics

Ludvík, P. (HUMUSOFT)

dSPACE – systémy pro řízení a simulace v reálném čase

Sehnal, J. (HUMUSOFT)

Sborník příspěvků

Adaptivní kontrola glykémie: Implementace v MATLABu

Rebro, M., Tárník, M.

Analýza obvodů buzených periodickými nesinusovými signály v MATLABu

Tomčíková, I.

Aplikácia softvéru MATLAB vo výučbe Matematiky na vysokej škole technického zamerania

Pócsová, J. Mojžišová, A.

Využití neuronové sítě v lékařské diagnostice

Kajan, S., Pernecký, D., Goga, J.

Posouzení tepelně-akumulačních vlastností stavebních konstrukcí pomocí COMSOL Multiphysics

Charvátová, H., Zálešák, M.

Analýza dýchání pomocí MS Kinect

Schätz, M., Kuchyňka, J., Centonze, F., Ťupa, O., Vyšata, O., Procházka, A.

Korekce naměřených rentgenových spekter pomocí analytické matice odezvy s využitím MATLABu

Kurková, D., Judas, L.

Design of Continuous Lead Compensators

Paulusová, J., Körösi, L., Dúbravská, M.

Návrh kompenzátorů kontinuálního zpoždění

Paulusová, J., Körösi, L., Dúbravská, M.

Návrh robustního řízení MIMO pomocí genetického algoritmu

Kajan, S., Hypiusová, M.

Vymezení oblastí defektů pomocí adaptivní segmentace na signálu odezvy vířivých proudů

Chudáčik, V., Smetana, M., Behúň, L.

Podrobná analýza (vybraných) západočeských zemětřesení – výsledky a možné geologické důsledky

Kolář, P.

Rozpoznávání číslic s platformou Beaglebone

Borbély, R., Blaho, M., Mrafko, L., Mudráková, T.

Vliv asymetrie sálavé teploty na vertikální profil rozdílů teplot vnitřního vzduchu

Hach, L., Hemzal, K., Katoh, Y.

Odhad periferního odporu v kapilární síti pomocí optimalizačního toolboxu MATLABu

Goga, R., Sekaj, I.

Modelování a řízení s frakčním řádem: A Set of Toolboxes for MATLAB

Podlubný, I., Petráš, I., Škovránek, T., Terpák, J.

Vizualizace frekvenčních charakteristik v rovině Z

Pavlovičová, J., Pavlovič, M.

Fuzzy PID regulátor pro termooptické zařízení

Paulusová, J., Körösi, L.

Fyzikální model kyvadla na vozíku

Dušek, F., Honc, D.

Analýza chůze pomocí MS Kinect umístěného na mobilní robotické platformě

Ťupa, O., Crha, J., Procházka, A., Vyšata, O., Mareš, J.

Hra firem

Dostál, P.

Generátor budiaceho signálu kardiostimulátora v prostredí MATLAB

Gálová, I., Šmondrk, M., Beňová, M.

Rozpoznávání gest rukou pomocí vícevrstvé perceptronové sítě

Kajan, S., Pernecký, D., Hammad, A.

Odšumování obrazu pomocí 2-D Wavelet

Saláčová, J.

Zpracování obrazu na Raspberry Pi

Horák, K.

Implementace Automatizovaného měření HRTF v MATLABu

Šupka, O., Rund, F.

Implementace Gaussova a spline filtru povrchových profilů strojírenských součástí v MATLABu

Vít, J.

Implementace objektivního modelu hodnocení kvality zvuku PEMO-Q v prostředí MATLAB se zahrnutým modelem sluchové cesty a modelem CASP

Zalabák, M.

Implementace hysterezního modelu v MATLABu

Eichler, J., Košek, M., Novák, M.

Inovované testování materiálu vířivými proudy pomocí sondy vytvořené v softwaru COMSOL Multiphysics

Štubendeková, A., Janoušek, L.

Matematický model strát magnetických, hydrodynamických a valivých ložísk

Kertész, M.

Inženýrský nástroj založený na MATLABu pro návrh vestavěného regulátoru tepelného čerpadla

Trnka, P., McGahan, P., Havlena, V., Řehoř, J., Findejs, J., Bašus, O.

Implementace metody personalizace HRTF pomocí strukturní kompozice v programu MATLAB

Dyussekenova, S., Rund, F.

Meranie a regulácia výšky hladiny v zásobníku s využitím multifunkčnej stanice Armfield PCT40

Ráškayová, D.

Modelování a experimentální analýza dynamiky motocyklu pomocí MATLABu

Florian, P., Vrátník, P., Čermák, R.

Modelování a simulace rozložení intenzity elektrického pole v modelu lidské hlavy pomocí radiofrekvenčního záření 2,4 GHz

Pšenáková, Z., Šmondrk, M., Beňová, M.

Víceprocesorový paralelní genetický algoritmus v MATLABu

Sekaj, I.

Neuro – Fuzzy Internal Model Control

Paulusová, J., Körösi, L.

Numerická integrace nepřesně vyhodnocených funkcí

Daněk, J., Pospíšil, J.

Operativní simulace teploty uzavřeného prostoru s infračerveným zdrojem záření jako sekundárním ohřívačem

Hach, L., Hemzal, K., Katoh, Y.

Ostrovní provozy elektrárenských turbogenerátorů připojených na jednu sběrnici elektrorozvodny

Neuman, P.

Rozpoznávání vzorů s platformou Raspberry Pi

Bošanský, J., Blaho, M., Mrafko, L., Mudráková, T.

Prediktivní řízení pohonu indukčního motoru pomocí dSPACE

Karlovský, P., Lettl, J.

Problematika modelování elastohydrody­namického mazání s využitím MKP

Brhlík, R., Ficza, I., Nečas, D., Křupka, I.

Programové nástroje pro modelování a řízení nedostatečně ovládaných mechanických systémů

Jadlovská, S., Kentoš, M., Koska, L., Sarnovský, J.

Analýza robustnosti pro stochastické modely volatility

Pospíšil, J., Sobotka, T., Ziegler, P.

Řízení testovací platformy optimální pulzně šířkové modulace

Kubák, J.

Propojení platformy eHealth založené na senzorech s MATLABem

Mečiak, V., Blaho, M., Mrafko, L., Mudráková, T.

Srovnání optimalizačních algoritmů pro ultrazvukovou perfúzní analýzu metodou Bolus & Burst

Mézl, M., Jiřík, R.

Stabilita a zahřívání mikročástice zachycené optickou pinzetou: Analýza MKP pomocí programu Comsol Multiphysics.

Šiler, M., Zemánek, P.

Tepelná simulace výkonové LED diody v prostředí COMSOL

Čuntala, J., Frívaldský, M., Kondelová, A.

Využití mikrovln k detekci trhlin v biomateriálech

Papežová, M., Faktorová, D.

Vnorený senzorický systém polohy magneticky levitujúceho hriadeľa

Kozakovič, R., Kertész, M.

Využití modulu Raspberry Pi pro řízení mobilního robota

Dolejšek, M., Mareš, J.

Využitie kosimulácie pri riadení predohrevu zlievarenskej formy ako systému s rozloženými parametrami

Bartalský, L., Bartko, M., Belavý, C., Hulkó, G.

close