Zpět na seznam článků

Soutěž Synth Challenge 2019 zahájena

V září byl vyhlášen IV. ročník soutěže Synth Challenge – studentské soutěže v syntéze zvuků a hudebních nástrojů v programovém prostředí MATLAB. Bližší informace k soutěži naleznete na stránkách soutěže.

Odevzdání vyřešených úloh je možné do 31.prosince 2019.

Soutěž pořádá Katedra teorie obvodů FEL ČVUT v Praze, s podporou Rady programu Elektronika a komunikace FEL ČVUT, České akustické společnosti a HUMUSOFTu. Soutěž je otevřená pro studenty všech typů škol.

Zadání soutěže má tři části – poslední z nich je libovolná vlastní realizace audio syntézy (včetně možnosti i nehudebních zvuků) v MATLABu.

Těšíme se, čím nás účastníci soutěže letos překvapí.

Synth Challenge 2019

Martina Mudrová (HUMUSOFT) , 30.9.2019

Zpět na seznam článků