Zpět na seznam článků

Deep Learning v prostředí MATLAB

Deep learning je jedno z nejprogresiv­nějších odvětví strojového učení se schopností řešit úlohy, které byly ještě před deseti lety nemyslitelné.

Uplatnění deep learningu zasahuje mnoho oborů lidské činnosti od systémů počítačového vidění přes vyhledávací, diagnostické a asistenční systémy až po autonomní vozidla a bezpečnost. MATLAB, jakožto vývojové prostředí pro vědeckotechnické výpočty, nabízí v oblasti strojového učení a deep learningu množství algoritmů a usnadní jejich aplikaci při řešení praktických úkolů.

Vyzkoušejte si Deep Learning v prostředí MATLAB

Pavel Beneš (HUMUSOFT) , 13.3.2018

Zpět na seznam článků