Archiv Technical Computing Camp 2021

TECHNICAL COMPUTING CAMP 2021

Osmý ročník setkání příznivců technických výpočtů a simulací Technical Computing Camp se letos opět konal v hotelu Rakovec na Brněnské přehradě.
Formát setkání zůstal zachován, během dvou dnů účastníci absolvovali tento program:

Prostorná terasa hotelu nám také nabídla ideální příležitost k neformálním diskusím, které k této akci již tradičně patří.

Podívejte se na krátké video z TCC 2021 >>

Většinu prezentovaných materiálů a příkladů najdete na dalších záložkách této archivní stránky.

Program i průběh setkání byly bohužel i letos částečně poznamenány současnou situací v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. Opět jsme se museli obejít bez fyzické účasti kolegů z firmy MathWorks a také počet účastníků ze Slovenska byl menší, než v předchozích letech. Celkově byla ovšem účast na úrovni té loňské - akce se zúčastnilo téměř 140 lidí!

Kolegové Jaroslav Jirkovský a Michal Blaho nás seznámili s novinkami, které rok 2021 přinesl v systému MATLAB / Simulink. Co se týče aplikačních oblastí, letos se dostalo na fyzikální modelování, vývoj autonomních systémů, bezdrátové komunikační systémy a využití umělé inteligence při zpracování signálů. Lubor Zháňal nám představil zcela nový nástroj pro zobrazování dynamických systémů v prostředí virtuální reality využívající herní engine - 3D Foundation.

Martina Mudrová nás seznámila s novinkami, které MATLAB nabízí v oblasti školství. Výhody celouniverzitních licencí již využívá 16 českých a slovenských vysokých škol. Společnost MathWorks neustále rozšiřuje nabídku výukových materiálů a online kurzů, které jsou pro studenty a učitele těchto univerzit k dispozici zdarma. Všechny školní multilicence, včetně licencí pro střední školy PASS, lze používat i na soukromých počítačích a z domova, což školám umožňuje efektivní distanční studium.

Možnosti programu COMSOL Multiphysics Martin Kožíšek tentokrát demonstroval na překvapivém příkladu řešení cesty bludištěm.

Blok přednášek mých kolegů zakončil Tomáš Fridrich příspěvkem o využití nástrojů dSPACE ve vývoji systémů pro autonomní řízení vozidel.

Na letošním setkání se o své zkušenosti s využitím našich nástrojů podělili tito uživatelé:

Oficiální část čtvrtečního programu již v lehčím tónu uzavřel online přenos z italského studia našich kolegů Alexe Tarchiniho a Marca Rossiho z firmy MathWorks, kteří si pro nás připravili pořad ve stylu československého filmového týdeníku na téma využití programu MATLAB ve vědě, kultuře i sportu.

Čtvrteční večer jsme strávili diskusemi u dobrého jídla a pití na terase hotelu.

V pátek ráno jsme po zahřívacím kvízu zařadili přednášku kolegy Matouše Lorence, který nám představil hned několik možností integrace multifyzikálního FEM modelu do prostředí MATLAB a Simulink. Možnost propojení nástrojů COMSOL Multiphysics a MATLAB / Simulink je silnou a unikátní, byť dosud málo využívanou vlastností těchto programů.

Soutěže o nejlepší uživatelský projekt se letos zúčastnili 4 soutěžící. Největší přízně publika se dostalo pánům Ondřeji Mikulenkovi a Ondřeji Richterovi z VUT v Brně, kteří předvedli mechatronickou platformu Solar Tracker pro sledování zdroje světla. Seznam projektů, jejich popis a kompletní výsledky soutěže najdete zde >>>

Souběžně se soutěží připravili aplikační inženýři Humusoftu i nesoutěžní přehlídku svých vlastních projektů, jejich popis najdete zde >>>

Dovolujeme si již dnes vyzvat vás, kdo pracujete s našimi nástroji, k účasti v příštím ročníku soutěže! Soutěž je otevřená všem uživatelům systémů MATLAB, COMSOL Multiphysics nebo dSPACE, ať už je využívají v podnikové sféře, ve studiu nebo při domácím použití.

Před vyhlášením soutěže dostala prostor slečna Anna Pavelková, která představila Letní školu mechatroniky, kterou pořádá Mechatronická laboratoř Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Strojní fakulty VUT.

Na závěr campu jsme po obědě opět zařadili Tvůrčí dílnu, kde jste si mohli sednout k počítačům a vyzkoušet řešení několika připravených úloh. Byl i čas na další diskuse a konzultace s našimi kolegy.

Děkujeme přednášejícím, soutěžícím i všem ostatním účastníkům za jejich přispění ke zdárnému průběhu akce. Bylo nám ctí, že jsme si mohli ve vaší společnosti rovněž připomenout 30. výročí naší společnosti. Těšíme se na další setkání s vámi!

Zapište si prosím do svých kalendářů termín příštího ročníku Technical Computing Camp: 8.-9. září 2022!

Karolina Ventluková a Jan Daněk