Archiv Konference COMSOL Multiphysics 2017

KONFERENCE COMSOL MULTIPHYSICS 2017

V tradici konferencí věnovaných využití programu COMSOL Multiphysics jsme pokračovali 25.-26.5. 2017 v hotelu Kraví hora v Bořeticích.

Těm z nás, kdo dorazili již ve středu večer, poskytlo nejbližší okolí hotelu, známé jako "Svobodná Spolková republika Kraví hora" příležitost k procházce. Večer jsme neplánovaně zakončili zábavnou degustací ve vinném sklepě pana Jambora.

Po úvodním "povinném programu" (seznámení s novinkami v programu COMSOL Multiphysics) se program prvního dne konference do značné míry přizpůsobil preferencím účastníků - témata workshopů a minikurzů byla vybrána na základě ankety vyplněné účastníky loňské konference. Během workshopů si mohli všichni účastníci vyzkoušet práci s nástrojem COMSOL Multiphysics. Krok za krokem rešili úlohy, které byly nejdříve demonstrovány "na živo" provedenými experimenty - rozložení elektromagnetického pole v mikrovlnné troubě a ohyb laserového paprsku v cukrovém roztoku. V rámci zvané přednášky docent Petr Sváček z FSI ČVUT přítomné poutavou formou seznámil s historií a principy metody konečných prvků.

Po večeři jsme se vydali pokořit nejvyšší horu v okolí - vystoupili jsme na rozhlednu na Kraví hoře, tyčící se ve výšce 270 m.n.m. Po návratu výpravy do základního tábora ve výšce 190 m.n.m. pokračoval večerní program ochutnávkou vín a zábavou u cimbálové muziky.

Druhý den konference nabídl po úvodním minikurzu na téma "Pokročilé zpracování výsledků" vystoupení uživatelů. Příspěvky uživatelů ukázaly, že i u nás se již COMSOL Multiphysics využívá nejenom ve vědě a výzkumu, ale i pro řešení zajímavých úloh v praxi. Paralelně pokračovaly individuální konzultace, které se protáhly do hlubokého odpoledne, dlouho po oficiálním zakončení konference.

Váš rostoucí zájem o tuto konferenci nás potěšil, věřím, že příště se setkáme ještě ve větším počtu.

Na shledanou na konferenci COMSOL Multiphysics 2018!
Jan Daněk